İKTİSADİ DÜŞÜNCELER TARİHİ Dersi Modern İktisadi Düşüncenin Doğuşu: Merkantilizm ve Fizyokrasi soru detayı:

PAYLAŞ:

SORU:

Adam Smith'e göre merkantilizm nedir?


CEVAP:

Merkantilizm, Adam Smith’in tabiri ile “bir ulusun zenginliğini”, dolayısıyla bir devletin gücünü ve itibar kazanmasını o ülkenin sahip olduğu “altın veya gümüş” gibi değerli madenler fazlalığına dayandıran bir anlayıştır.