İKTİSADİ DÜŞÜNCELER TARİHİ Dersi Modern İktisadi Düşüncenin Doğuşu: Merkantilizm ve Fizyokrasi soru detayı:

PAYLAŞ:

SORU:
  • Amerika ve Asya’daki muazzam kolonileri sayesinde XVI. yüzyılda dünya siyasetinde önemli bir güç olmuştur
  • Deniz aşırı keşiflerin en önemli sonucu, değerli maden arzının artması olmuştur.

Yukarıda özelliği verilen merkantilizm uygulaması nedir?


CEVAP:

Külçeci Merkantilizm (İspanya)