İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Dersi İşe Alıştırma ve İnsan Kaynağı Eğitimi soru detayı:

PAYLAŞ:

SORU:

Başarılı bir işe alıştırma programı içinde yer alması gereken konular nelerdir?


CEVAP:
 1. İşletmenin Tanıtımı
  - İşletmenin tarihi,
  - İşletmenin örgütsel yapısı,
  - Üst yönetim pozisyonları ve bu görevleri yürüten yöneticilerin isimleri,
  - Üretilen mal veya hizmetler,
  - Üretim hattı,
  - Üretim süreci,
  - İşletmelerin kural ve politikaları,
  - Disiplin sistemi,
  - Güvenlikle ilgili düzenlemeler,
  - Personel el kitabında yer alan bilgilerin açıklanması.
 2. Personel Haklarının Açıklanması
  - Ücret ödeme yöntemleri ve günleri,
  - Resmî tatil ve bayram izinleri,
  - Çalışma saatleri ve mola süreleri,
  - Personelin eğitim hakları,
  - Sigorta düzenlemeleri,
  - Emeklilik programları,
  - Personele sağlanan hizmetler,
  - Danışma ve rehabilitasyon programları.
 3. Tanıştırma
  - İlk yöneticiyle,
  - Diğer yöneticilerle,
  - Eğitimcilerle,
  - Çalışma arkadaşlarıyla,
  - Personel danışmanlarıyla.
 4. İşle İlgili Bilgilerin Açıklanması
  - Çalışma yeri,
  - İşi oluşturan görevler,
  - İş güvenliği,
  - İşin konumu,
  - İşin amacı,
  - İşin diğer işlerle olan ilişkisi.