PARA VE BANKA Dersi Mali Varlık Fiyatlarının Belirlenmesi soru detayı:

PAYLAŞ:

SORU:

Beklenen reel faiz haddi nasıl hesaplanır?


CEVAP:

Beklenen reel faiz haddini, nominal faiz haddi ile vade boyunca gerçekleşmesi beklenen enflasyon oranı arasındaki fark olarak hesaplıyoruz.