İKTİSADA GİRİŞ Dersi Milli Gelir Düzeyinin Belirlenmesi soru detayı:

PAYLAŞ:

SORU:

Beklenmeyen Enflasyonun sabit gelirliler üzerindeki etkisini açıklayınız?


CEVAP:

Enflasyondan en çok zarar görenler sabit geliri olan insanlardır. Çünkü onların gelirleri esnek değildir. Klasik örnek emekli maaşıyla geçinenler ya da biriktirmiş olduğu tasarrufla geçinmek zorunda olanlardır. Enflasyon belirli zamanlar için sabit getiri sağlayan nominal değerli varlıkların reel değerini düşürmektedir.