TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ II Dersi Bilişim Güvenliği soru detayı:

PAYLAŞ:

SORU:

Bilişim güvenliği temel ilkelerinden “erişilebilirlik “ nedir?


CEVAP:

Erişilebilirlik ilkesi, bilginin her an ulaşılabilir ve kullanılabilir olmasını gerektirmektedir. Bu ilkenin sağlanması için, yetkili kullanıcıların sisteme ve veriye istedikleri her an ulaşabiliyor olmaları gerekir. Burada amaç, bilişim sistemlerinin yetkili kullanıcıların erişimine açık olmaları ve kendilerinden beklenen performansları sürekli ve eksiksiz bir şekilde yapmasını sağlamaktır.