MATEMATİK II Dersi ÇİZGİ KURAMINA GİRİŞ soru detayı:

PAYLAŞ:

SORU:

Bir düzlemsel çizgede, köşe sayısı 6, kenar sayısı 8 ise, bölge sayısı kaçtır?


CEVAP:

Verilenler Euler formülünde yerine yazılırsa,

bölge sayısı+6=8+2 olup buradan bölge sayısı=4 olarak bulunur.