PARA VE BANKA Dersi Mali Varlık Fiyatlarının Belirlenmesi soru detayı:

PAYLAŞ:

SORU:

Bir tahvilin risk düzeyi ile bu tahvilin faizi arasında nasıl bir ilişki vardır?


CEVAP:

Diğer özellikleri aynı, riskleri farklı tahvillerin faizleri farklılaşır. Tahvili satanın tahvilden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemesi olasılığı ne kadar yüksekse o tahvilin riski (kredi riski ya da iflas riski) de o kadar yüksektir. Riski artan bir tahvilin talebi düşer. Bu durumda bu tahvilin faizi de yükselir.