İKTİSADA GİRİŞ Dersi Milli Gelir Düzeyinin Belirlenmesi soru detayı:

PAYLAŞ:

SORU:

Devalüasyon ve Revalüasyon kavramlarını tanımlayınız?


CEVAP:

Devalüasyon, sabit kur sisteminde resmi makamlarca, ülke parasının değerinin diğer ülke paraları karşısında düşürülmesidir. Paranın değer kaybetmesi ise serbest kur
sisteminde, ülke para biriminin diğer ülke paraları karşısında değer kaybetmesidir.
Revalüasyon, sabit kur sisteminde, resmi makamlarca, ülke parasının değerinin yükseltilmesidir. Paranın değer kazanması ise serbest kur sisteminde bir ülke parasının değerinin diğer ülkelerin paraları karşısında artmasıdır.