İKTİSADİ DÜŞÜNCELER TARİHİ Dersi Modern İktisadi Düşüncenin Doğuşu: Merkantilizm ve Fizyokrasi soru detayı:

PAYLAŞ:

SORU:

Diğer Avrupa ülkelerinden farkı, ülke içinde altın ve gümüş gibi değerli madenlerin kaynağının bulunmayışıdır. Bu yüzden, altın ile gümüş gibi değerli madenleri yabancı ülkelerden getirmek için Avrupa’nın diğer ülkelerinden daha değişik bir merkantilist politika izlemek mecburiyetinde kalmıştır. Daha çok sanayi üretimine ve sanayi mallarının ticaretine önem vermişlerdir.

Yukarıda özelliği verilen merkantilizm uygulaması nedir?


CEVAP:

Sanayi Merkantilizmi (Fransa)