TURKISH LANGUAGE II Dersi YAZIM KURALLARI soru detayı:

PAYLAŞ:

SORU:

Dilimizde sözcük sonunda bulunabilecek ünsüz çiftlerine üç tane örnek veriniz?


CEVAP:

Türk, kürk, bark