İKTİSADA GİRİŞ Dersi Milli Gelir Düzeyinin Belirlenmesi soru detayı:

PAYLAŞ:

SORU:

Döviz kuru kavramını tanımlayınız?


CEVAP:

Döviz kuru bir ülkenin para biriminin, diğer bir ülke para birimi cinsinden değeridir.