TÜRKİYE EKONOMİSİ Dersi Temel Sektörlerde Gelişmeler III: Hizmetler Sektörü soru detayı:

PAYLAŞ:

SORU:

Dünya Ticaret Örgütü’ne göre hizmet sektörü hangi başlıklardan oluşmaktadır?


CEVAP:

Dünya Ticaret Örgütü hizmetler sektörünü 12 ekonomik faaliyet grubuna ayırmıştır. Bunlar; ticari (işle ilgili) hizmetler, iletişim hizmetleri, inşaat ve mühendislikle ilgili hizmetler, dağıtım hizmetleri, eğitim hizmetleri, çevre hizmetleri, mali (finansal) hizmetler, sağlığa ilişkin ve sosyal hizmetler, turizm ve seyahatle ilgili hizmetler, eğlence, kültür ve spor hizmetleri, ulaşım hizmetleri ve diğer hizmetler oluşmaktadır.