İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Dersi İşe Alıştırma ve İnsan Kaynağı Eğitimi soru detayı:

PAYLAŞ:

SORU:

Eğitimin başarısının belirlenmesi amacıyla kullanılan yöntemler nelerdir?


CEVAP:

Eğitimin başarısının belirlenmesi amacıyla kullanılan yöntemler; test-tekrar yöntemi, önceki-sonraki performans yöntemi ve deney-kontrol grubu yöntemi olarak sıralanabilir.