TÜRKİYE EKONOMİSİ Dersi Temel Sektörlerde Gelişmeler III: Hizmetler Sektörü soru detayı:

PAYLAŞ:

SORU:

Ekonominin büyümesinde ulaştırma sektörünün önemi nedir?


CEVAP:

Ekonominin pazar için üretim gerçekleştirmesi ulaşım sektöründeki gelişmelere paralel biçimde gerçekleşir. Ulaştırma ile farklı bölgelerde üretimin gerçekleştirilmesi için gerekli ara mallar ya da hammaddeler temin edilir. Üretim sonucunda elde edilen ürünler yine ulaştırma kanalları aracılıyla pazarlara taşınır. Dolayısıyla ekonominin büyümesi ve pazar için üretim yapabilmesi, ulaştırma ile haberleşme hizmet alt sektörlerinin gelişimine bağlıdır.