ÇALIŞMA EKONOMİSİ I Dersi EMEK TALEBİ soru detayı:

PAYLAŞ:

SORU:

Emeğin marjinal ürünü nedir?


CEVAP:

Emeğin marjinal ürünü (MPL), sermaye sabitken emek girdisinin bir birim arttırılması sonucunda toplam üründe meydana gelen değişikliktir.