PARA VE BANKA Dersi Mali Varlık Fiyatlarının Belirlenmesi soru detayı:

PAYLAŞ:

SORU:

Enflasyon olgusu nedir?


CEVAP:

Enflasyon, bir ekonomideki mal ve hizmetlerin tüm fiyatlarını yansıttığı düşünülen fiyatlar genel düzeyindeki sürekli artıştır.