ÇALIŞMA EKONOMİSİ I Dersi EMEK TALEBİ soru detayı:

PAYLAŞ:

SORU:

Eş-ürün eğrisi nedir?


CEVAP:

Eş-ürün eğrisi, bir firmanın belirli bir miktarda üretimi sağlayabilmesi için kullanabileceği çeşitli emek ve sermaye kombinasyonlarını gösteren eğridir.

(S:43, Şekil 3.3)'de 1000 birim ayakkabıyı A noktasının gösterdiği gibi oldukça fazla miktarda sermaye (K1) ve az sayıda işgücü (L0) kullanarak üretmek mümkün olabildiği gibi (sermaye-yoğun üretim), B noktasının gösterdiği gibi çok sayıda işgücü (L3) ve az miktarda sermaye (K0) kullanarak da üretmek mümkündür (emek-yoğun üretim). (S:43, Şekil 3.3) aynı miktar malın üretilebileceği farklı faktör kombinasyonlarını gösterdiği için eş-ürün eğrisi olarak adlandırılmıştır.