ÇALIŞMA EKONOMİSİ I Dersi EMEK TALEBİ soru detayı:

PAYLAŞ:

SORU:

Eş-ürün eğrisinin kavisliği ve faktörler arası ikâme arasında nasıl bir ilişki söz konusudur?


CEVAP:

Eş-ürün eğrilerinde düzgün kavisli eğri, faktörlerin üretimde birbirlerini oldukça iyi ikâme ettiklerinin göstergesidir. Tam tersi durumda, eş-ürün eğrisi L şeklinde olacaktır. Bu durumda faktörler arası ikâme yoktur ve üretim sadece bir kombinasyonda mümkün olabilmektedir (S:45, Şekil 3.5).

Eş-ürün eğrilerinin kavislik derecesine bakılarak emek ve sermayenin üretimde birbiri yerine ne kolaylıkla kullanılabileceğinin bilinmesidir. Eğrinin kavislik derecesi arttıkça faktörler arası ikâme kolay, kavislik derecesi azalıp eğri “L” formunda olduğu gibi köşeli hâle yaklaştıkça faktörler arası ikâme zordur.