PARA VE BANKA Dersi Mali Varlık Fiyatlarının Belirlenmesi soru detayı:

PAYLAŞ:

SORU:

Faiz haddi para politikası açısından neden önemlidir?


CEVAP:

Çağdaş merkez bankacılığında, para politikası kısa vadeli faiz haddini kontrol ederek yürütülüyor. Özellikle enflasyonla mücadele açısından faiz haddi önemli bir değişken.