ÇALIŞMA EKONOMİSİ I Dersi EMEK TALEBİ soru detayı:

PAYLAŞ:

SORU:

Firma açısından bakıldığında, hangi sermaye/emek bileşimi söz konusu üretimin en düşük maliyetle yapılmasını sağlar?


CEVAP:

(S:46, Şekil 3.6)’da K ve L noktaları, orijine en uzak eş-maliyet doğrusu (A4B4) üzerinde olduğundan, Q0 kadar üretimin en pahalı yapıldığı faktör bileşimlerine işaret etmektedir. Oysa biz aynı üretimin olabilen en düşük maliyetle yapıldığı noktayı araştırdığımız için hem Q0 eş-ürün eğrisi hem de orijine en yakın eş-maliyet doğrusu üzerinde bulunan fak­tör kombinasyonunu araştırmaktayız. Bu ise Y ve Z noktalarının değil, X noktasının gösterdiği kombinasyondur. Q0 eş-ürün eğrisinin A2B2 eş-maliyet doğrusuna teğet olduğu X noktasında firma K0 ka­dar sermaye ve L0 kadar emek kullanarak üretimi en düşük maliyetle gerçekleştirmektedir.

(S:46, Şekil 3.6)’daki A1B1 eş-maliyet doğrusu diğerlerine nazaran en düşük harcama seviyesini göstermekle birlikte, Q0 eş-ürün eğrisi ile herhangi bir noktada kesişmediğinden, bu miktarda bir üretimi gerçekleştirmeye yetmeyecektir.