İKTİSADA GİRİŞ Dersi Milli Gelir Düzeyinin Belirlenmesi soru detayı:

PAYLAŞ:

SORU:

GSYİH’nin Ölçülmesinde hangi yöntemler kullanılmaktadır?


CEVAP:

GSYİH’nin ölçümü için üç yöntem kullanılır. Bunlar: i)Harcamalar yöntemi, ii) Gelirler yöntemi, iii) Üretim yöntemidir