İKTİSADİ DÜŞÜNCELER TARİHİ Dersi Modern İktisadi Düşüncenin Doğuşu: Merkantilizm ve Fizyokrasi soru detayı:

PAYLAŞ:

SORU:

Günümüzde uygulanan, “devlet müdahaleciliğinin” temelleri hangi dönemde atılmıştır? 


CEVAP:

Merkantilizm döneminde günümüzde uygulanan, “devlet müdahaleciliğinin” temelleri atılmıştır.