ÇALIŞMA EKONOMİSİ I Dersi EMEK TALEBİ soru detayı:

PAYLAŞ:

SORU:

Herhangi bir tür emeğe olan talep neye bağlıdır?


CEVAP:

İnsanlar mal ve hizmetleri bizatihi onlardan sağladıkları fayda sebebiyle talep ederlerken, emek işverenler tarafından “bir şey üretmek amacıyla” talep edilir. Bu açıdan herhangi bir tür emeğe olan talep iki şeye bağlıdır:

  1. Ürünün üretilmesinde emeğin ne derece verimli olduğu,
  2. O ürünün piyasa değeri.