MATEMATİK II Dersi ÇİZGİ KURAMINA GİRİŞ soru detayı:

PAYLAŞ:

SORU:

İki kümeli çizge kavramını açıklayınız.


CEVAP:

Bir çizgenin köşe noktaları, aynı kümenin herhangi iki köşe noktası arasında kenar olmayacak şekilde A ve B gibi iki kümeye ayrılabiliyorsa,
bu tür çizgelere iki kümeli çizge denir.