TURKISH LANGUAGE II Dersi YAZIM KURALLARI soru detayı:

PAYLAŞ:

SORU: İkilemelerin yazımı nasıldır?


CEVAP: Bütün ikilemeler ayrı ve araya herhangi bir noktalama işareti konulmadan yazılır.