Dersi soru detayı:

PAYLAŞ:

SORU:

İktisat biliminde "toplam talep" kavramı neyi ifade eder?


CEVAP:

Toplam talep, ekonomideki tüm sektörler tarafından (hanehalkı, firmalar, devlet ve dış âlem sektörlerince) çeşitli fiyat düzeylerinde belli bir dönemde talep edilen mal ve hizmetlerin toplam miktarıdır.