PARA VE BANKA Dersi Mali Varlık Fiyatlarının Belirlenmesi soru detayı:

PAYLAŞ:

SORU:

İndirim faktörü ile bir mali varlığın bugünkü değeri arasında nasıl bir ilişki söz konusudur?


CEVAP:

İndirim faktörü (faiz haddi) ne kadar yüksekse ileri dönemlerde elde edilecek değerlerin bugünkü değerleri de o kadar düşük olur. İndirim faktörü azaldıkça varlığın bugünkü değeri de artar.