İKTİSADİ DÜŞÜNCELER TARİHİ Dersi Modern İktisadi Düşüncenin Doğuşu: Merkantilizm ve Fizyokrasi soru detayı:

PAYLAŞ:

SORU:
  • İngiltere’den Uzak Doğu Ülkelerine Yapılan Ticaret Üzerine Bir Tez” adlı eseri 1621 yılında yayınlandı
  • Ticaret dengesi kuramının kurucusudur
  • Toplam dünya gelirinin sabit olduğunu düsündüğü için, dış ticaretin büyümesinin diğer ülkelerin aleyhine mümkün olabileceğini ileri sürer.

Görüşleri ve yapıtları verilen bu düşünür kimdir?


CEVAP:

İngiltere’de “Dış Ticaretin Daralması ve Metalik Para Darlığının Gerçek Sebepleri” konusunda araştırma yapmakla görevli özel konsey üyeliğine seçilen Thomas Mun'dır (1571-1641).