İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Dersi İnsan Kaynakları Planlaması, İş Analizi ve insan Kaynakları Bilgi Sistemi . soru detayı:

PAYLAŞ:

SORU:

İnsan kaynakları bilgi sistemleri kavramı nasıl tanımlanmaktadır?


CEVAP:

İnsan kaynakları bilgi sistemi kavramı, “bir organizasyonun insan kaynakları, personel faaliyetleri ve örgütsel birim özellikleriyle ilgili ihtiyacı olan verilerin toplanması, saklanması, korunması ve güncelleştirilmesi için sistematik bir süreçtir” biçiminde tanımlanmaktadır.