İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Dersi İnsan Kaynakları Planlaması, İş Analizi ve insan Kaynakları Bilgi Sistemi . soru detayı:

PAYLAŞ:

SORU:

İnsan kaynakları planlaması işletmeye ilişkin hangi konuları kapsamaktadır?


CEVAP:

İnsan kaynakları planlaması  ilk akla geldiği biçimde bir işletme için sadece gerekli iş gücünün sayısının belirlenmesi olarak ele alınmamalıdır. İnsan kaynakları planlaması kavramı çok daha kapsamlı bir yapıya sahiptir. Kurumsal kaynak planlamasının iş gücü boyutunu, personel hareketinin planlanmasını, yükseltimin planlanmasını, işe alma ve emekliliklerin planlanmasını hatta eğitimin planlanmasını kapsamaktadır. İnsan kaynakları planlaması bir organizasyonun gelecekteki personel ihtiyacını tahmin etme ve ihtiyaç duyulan personelin tam sayısını ve tipini gösterecek programların planlanması sürecidir.