İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Dersi İnsan Kaynakları Planlaması, İş Analizi ve insan Kaynakları Bilgi Sistemi . soru detayı:

PAYLAŞ:

SORU:

İş analizleri insan kaynakları talebinin belirlenmesinde hangi bilgileri sağlamaktadır?


CEVAP:

İş analizi, bir işin niteliği, niceliği, gerekleri ve çalışma koşullarını çeşitli yöntemlerle araştırarak ortaya koyan bir çalışmadır. İş analizleri personelin bölümlendirilmesini sağlayan işin yapısına ve temel karakteristiklerine ilişkin temel iş bilgilerini sunmaktadır. İş analizi bilgileri belirli biçimlerde düzenlenerek iş ve iş gerekleri oluşturulmaktadır. İş analizleri sonucu, işin içerdiği görevleri yerine getirebilecek personelde bulunması gereken özellikler, beceriler, formel ve mesleki eğitim gibi bilgiler, insan kaynakları talebinin belirlenmesinde önemli bir role sahip olacaktır.