İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Dersi İşe Alıştırma ve İnsan Kaynağı Eğitimi soru detayı:

PAYLAŞ:

SORU:

İş başı eğitimin üstün yönlerini sıralayınız.


CEVAP:

İşbaşı eğitim yöntemleri çalışanın işin başından ya da çalışma ortamından uzaklaşmadan eğitimin yapılması olanağı tanır. Daha az maliyetli olma, eğitim süresince işlerin aksamaması, çalışanın öğrendiklerini uygulamalı olarak yapabilmesi, çalışanın işe ve ortama uyum sağlaması gibi üstünlükleri vardır.