PARA VE BANKA Dersi Mali Varlık Fiyatlarının Belirlenmesi soru detayı:

PAYLAŞ:

SORU:

İskontolu bir tahvilin fiyatı ile faizi arasında nasıl bir ilişki vardır?


CEVAP:

İskontolu bir tahvilin fiyatı ile faizi arasında ters yönlü ilişki vardır. Faiz oranı arttıkça tahvilin fiyatı düşer, azaldıkça da tahvilin fiyatı artar.