İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Dersi İşe Alıştırma ve İnsan Kaynağı Eğitimi soru detayı:

PAYLAŞ:

SORU:

İşletmelerin işe alıştırma programlarını uygularken başvurdukları yöntemler nelerdir?


CEVAP:

İşletmelerin başvurdukları yöntemler; işletmeyi tanıtıcı yayınlar, konferanslar, açık oturumlar, grup toplantıları, görsel teknikler, işletme gezileri, üstler veya uzmanlarca yürütülecek bireysel görüşmeler şeklinde sıralanabilir.