İKTİSADA GİRİŞ Dersi Toplam Talep- Toplam Arz Analizi ve Politika Uygulamaları soru detayı:

PAYLAŞ:

SORU:

İtibari para kavramı neyi ifade eder?


CEVAP:

Herhangi bir değerli metal karşılığı bulunmayan ve bir mal olarak da değer taşımayan paralara "itibari para"  veya "fiat para" adı verilmektedir.