TÜRKİYE EKONOMİSİ Dersi Temel Sektörlerde Gelişmeler III: Hizmetler Sektörü soru detayı:

PAYLAŞ:

SORU:

Kabotaj hakkı dedir, Türkiye kabotaj hakkını ne zaman elde etmiştir?


CEVAP:

Kabotaj, bir ülkenin kendi karasuları içinde kalan deniz çevresini kullanması (ya da kullandırtması) hakkıdır. 1926’dan önce Türk limanları arasındaki yük ve yolcu taşımacılığı yabancıların tekelinde iken imzalanan Lozan Anlaşması sonucunda Türkiye kabotaj hakkını elde etmiştir.