İKTİSADA GİRİŞ Dersi Toplam Talep- Toplam Arz Analizi ve Politika Uygulamaları soru detayı:

PAYLAŞ:

SORU:

Kaydi para yatırılma sürecinin yavaşlamasının temel nedeni nedir?


CEVAP:

Kaydi para yaratılma sürecinin yavaşlamasının iki temel sebebi vardır:

  1. Bankacılık sisteminden sızıntılar,
  2. Bankaların kredi vermesinin önündeki engeller.