ÇALIŞMA EKONOMİSİ I Dersi EMEK TALEBİ soru detayı:

PAYLAŞ:

SORU:

Kısa dönem emek talep eğrisi nedir?


CEVAP:

Kısa dönem emek talep eğrisi, sermaye ve diğer bütün faktörler sabitken ücret oranı ile firmanın emek talep miktarı arasındaki ilişkiyi gösteren eğridir.