ÇALIŞMA EKONOMİSİ I Dersi EMEK TALEBİ soru detayı:

PAYLAŞ:

SORU:

Kısa dönemde firma kaç işçi istihdam etmelidir?


CEVAP:

Talep teorisi varsayımları göz önünde bulundurarak yukarıdaki soruyu cevaplamamız gerekirse, kârını maksimize etmek isteyen bir firmanın, işçileri -firmanın kârına katkıları bir lira dahi olsa- istihdam edeceğini söyleyebiliriz.