İKTİSADİ DÜŞÜNCELER TARİHİ Dersi Modern İktisadi Düşüncenin Doğuşu: Merkantilizm ve Fizyokrasi soru detayı:

PAYLAŞ:

SORU:

Krizohedonizm nedir?


CEVAP:

Krizohedonizm değerli madenlere özellikle altına karşı aşırı bir sevgi ve bağlılığı ifade eder.