ÇALIŞMA EKONOMİSİ I Dersi EMEK TALEBİ soru detayı:

PAYLAŞ:

SORU:

Marjinal karar alma kuralı hangi esasa dayanmaktadır?


CEVAP:

Gündelik hayatta -belki de farkında olmadan- uyguladığımız marjinal karar
alma kuralını uygularlar. Bu kural herhangi bir eylemi yapmakla elde edilecek getiri ve maliyetin karşılaştırılması esasına dayanır. Buna göre kâr, maliyeti aştığı sürece o eylemi yapmak tercih edilecektir.