İKTİSADİ DÜŞÜNCELER TARİHİ Dersi Modern İktisadi Düşüncenin Doğuşu: Merkantilizm ve Fizyokrasi soru detayı:

PAYLAŞ:

SORU:

Merkantilizm ile birlikte yeni madenler işletmeye açılıyor, sömürgecilik hızlanıyor ve dış ticaretten elde edilen kazancın arttırılması hedefleniyordu. Böylece yurt içinde “kıt” olan kaynakları arttırabilmek için her türlü çabaya girişilmiştir. Tüm bunların yapılabilmesi iki temel şarta dayalı idi. Bunlar nelerdir?


CEVAP:

Birincisi, diğer ülkelere göre avantaj yaratabilmek için ülke ekonomisinin düzenlenmesi ve kontrölü yani müdahalecilik, diğeri ise bu güçlü devleti koruyacak güçlü bir ordu.