İKTİSADİ DÜŞÜNCELER TARİHİ Dersi Modern İktisadi Düşüncenin Doğuşu: Merkantilizm ve Fizyokrasi soru detayı:

PAYLAŞ:

SORU:

Merkantilizmin dayalı olduğu ekonomi politikaları nelerdir?


CEVAP:

Merkantilizm, korumacı, müdahaleci ve devletçi bir ekonomi politikasına dayalıdır.