İKTİSADA GİRİŞ Dersi Toplam Talep- Toplam Arz Analizi ve Politika Uygulamaları soru detayı:

PAYLAŞ:

SORU:

Merkez bankalarının başlıca işlevleri nelerdir?


CEVAP:

Merkez bankaları ekonomi için çok önemli roller üstlenmişlerdir. Günümüzde merkez bankalarının temel hedefi, enflasyona neden olmadan hızlı bir ekonomik büyüme sağlanmasıdır. Merkez bankaları bu temel hedefe üstlendiği işlevleri yerine getirerek ulaşmaya çalışır. Merkez bankalarının üstlendikleri başlıca işlevleri aşağıdaki gibidir:

  • Banknot basımını gerçekleştirmek,
  • Finansal piyasaların istikrarını sağlamak,
  • Bankaların bankası olarak görev yapmak,
  • Devletin bankası olarak görev yapmak,
  • En son likidite kaynağı olmak,
  • Para politikalarını uygulamak