İKTİSADA GİRİŞ Dersi Toplam Talep- Toplam Arz Analizi ve Politika Uygulamaları soru detayı:

PAYLAŞ:

SORU:

Merkez bankasının menkul kıymet satın alması veya elindeki menkul kıymetlerin bir kısmını satması işlemine ne ad verilir?


CEVAP:

Merkez bankasının menkul kıymet satın alması veya elindeki menkul kıymetlerin bir kısmını satması "açık piyasa işlemleri" olarak adlandırılır.