İKTİSADA GİRİŞ Dersi Toplam Talep- Toplam Arz Analizi ve Politika Uygulamaları soru detayı:

PAYLAŞ:

SORU:

Merkez bankasının para arzını kontrol etmek için kullanabileceği araçlar nelerdir?


CEVAP:

Merkez bankasının para arzını kontrol etmek için kullanabileceği üç temel araç vardır:

  1. Zorunlu rezerv oranları,
  2. Açık piyasa işlemleri,
  3. Reeskont oranları.

Merkez bankalarının uyguladıkları para politikalarına bağlı olarak bu üç araçtan bazıları sıklıkla kullanılırken, bazıları ise nadiren kullanılabilmektedir. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın para arzını etkilemek için en fazla kullandığı araç açık piyasa işlemleridir. Reeskont kredileri ve zorunlu rezerv oranları nadiren başvurulan araçlardır.