İKTİSADİ DÜŞÜNCELER TARİHİ Dersi Modern İktisadi Düşüncenin Doğuşu: Merkantilizm ve Fizyokrasi soru detayı:

PAYLAŞ:

SORU:
  • Miktar teorisinin ilk formülasyonunu oluşturmuştur.
  • Fiyat hareketlerinin ayrıntılı bir analizini yapmış ve fiyatların yükselişini Avrupa’ya getirilen değerli madenlere bağlamıştır.
  • Merkantilist görüşe uygun biçimde, ülkenin zenginliğini altın ve gümüş bolluğuna bağlamaktadır.

Yukarıda özellikleri verilen düşünür kimdir?


CEVAP:

Fransız hukukçusu, tarihçi, siyaset felsefesi filozofu, Paris Parlamentosu üyesi ve Toulouse’de hukuk profesörü olan Jean Bodin'dir (1530-1596).