İKTİSADİ DÜŞÜNCELER TARİHİ Dersi Modern İktisadi Düşüncenin Doğuşu: Merkantilizm ve Fizyokrasi soru detayı:

PAYLAŞ:

SORU:

Ouesnay’e göre, topraktan elde edilen artık değer kimin hakkıdır? 


CEVAP:

Ouesnay’e göre, topraktan elde edilen artık değer, topraklarını tarımın kullanımına vererek ilk avansı yapmış olan toprak sahiplerinin hakkıdır.