İKTİSADA GİRİŞ Dersi Toplam Talep- Toplam Arz Analizi ve Politika Uygulamaları soru detayı:

PAYLAŞ:

SORU:

Paranın miktar teorisi kim tarafından geliştirilmiştir?


CEVAP:

Paranın miktar teorisi iktisatçı Irwing Fisher tarafından geliştirilmiştir.